Algemene Voorwaarden

Juistheid van informatie

ZoekSushi.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de op ZoekSushi.nl getoonde informatie. Team ZoekSushi.nl doet zijn uiterste best om de verzamelde en getoonde informatie actueel te houden. Gezien echter de horeca markt waarbij dagelijks restaurants openen en sluiten kunnen gegevens verouderd zijn en/of onjuistheden bevatten. ZoekSushi.nl is voortdurend bezig om de site actueel te houden, oude informatie te verwijderen en nieuwe informatie toe te voegen. Wij aanvaarden hiervoor aansprakelijkheid indien getoonde informatie niet, gedeeltelijk of geheel, onjuist is. Voordat u een restaurant bezoekt raden wij aan om telefonisch te reserveren bij het restaurant van uw keuze.

Verantwoordelijkheid

Wij kunnen er niet voor in staan dat de informatie op ZoekSushi.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op ZoekSushi.nl. ZoekSushi.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ZoekSushi.nl.

Hosting

ZoekSushi.nl maakt gebruik van een professionele hosting provider. Wij kunnen echter niet instaan of verantwoordelijkheid dragen van het al dan niet beschikbaar zijn van ZoekSushi.nl. ZoekSushi.nl is dan ook niet aansprakelijk voor het al dan niet beschikbaar zijn van de dienst ZoekSushi.nl.

Kwaliteit van informatie

ZoekSushi.nl geeft geen oordeel over de kwaliteit van dienstverlening van getoonde restaurants. Uitzondering daarop zijn de recensies die door Team ZoekSushi.nl zelf geschreven zijn. Deze blogs worden via de site ZoekSushi.nl gedeeld. Bij deze recensies is duidelijk opgenomen dat informatie door het team van ZoekSushi.nl geschreven is.

Persoonlijke informatie

ZoekSushi.nl maakt niet gebruik van gebruikers- of restaurateur saccounts. Om ZoekSushi.nl te gebruiken hoeft men zich niet te registreren of aan te loggen. Ook vinden er geen betalingen plaats op ZoekSushi.nl. Wij slaan geen persoonlijke informatie van bezoekers en restaurateurs. De informatie op ZoekSushi.nl bestaat uit publieke informatie (zoals NAW gegevens) en informatie die door restaurateurs aangeleverd is. Iedere restaurateur wordt verzocht de getoonde informatie van zijn/haar restaurant op juistheid te beoorden.

Cookies

ZoekSushi.nl maakt alleen gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe de site door bezoekers gebruikt wordt. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Google Analytics wordt gebruik om de site zo optimaal mogelijk af te stemmen op de bezoekers van ZoekSushi.nl.

OnlineTalentLab

ZoekSushi.nl is een initiatef van OnlineTalentLab B.V. OnlineTalentLab is gevestigd in Bemmel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxx.